EDI zostaje czlonkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach