Usługa „Medium”

wstępna penetracja rynku

Usługa ta kierowana jest do Klienta zorientowanego na rynek zachodni, który miał już kontakt z partnerem niemieckojęzycznym. Usługobiorca ten posiada rwane zamówienia z rynku, posługuje się językiem niemieckim, ma dobry rynek zbytu w kraju, dysponuje wolną mocą produkcyjną, chce zwiększyć wolumen sprzedaży.

Zakres oferty:

 • zainteresowanie potencjalnego klienta niemieckiego ofertą firmy polskiej
 • ustalenie grup docelowych
 • segmentacja produktów pod względem odbiorców
 • selekcja potencjalnych adresów
 • organizacja przez zleceniobiorcę 1-2 spotkań w ciągu miesiąca lub 3-4 spotkań co drugi miesiąc (zależnie od preferencji zleceniodawcy) u potencjalnych klientów
 • wspólny udział w wizytach u klientów
 • prezentacje produktów w trakcie negocjacji z potencjalnymi klientami i kontrahentami
 • organizacja przyjazdów polskiej strony, rezerwacja hoteli, odbiór z lotniska, itd.

Koszty usługi:

 • miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
  + prowizja uznaniowa
  + koszty podróży

Czas trwania usługi:

 • czas nieokreślony

Dodatkowe informacje:

 • wszystkie dodatkowe koszty za zgodą zleceniodawcy
 • szczegółowy opis świadczeń w umowie o doradztwo