Szkolenia

Chcesz założyć firmę w Niemczech? Potrzebujesz dodatkowych informacji o warunkach na niemieckim rynku? Dobrze trafiłeś!

Opracowaliśmy szkolenia, aby pomóc naszym klientom zakładać działalność gospodarczą w Niemczech. Ponadto oferujemy seminaria za granicą dla naszych lokalnych klientów lub izb handlowych i stowarzyszeń handlowych.
Szkolenie podstawowe: Ważne aspekty przy zakładaniu sp. z o.o.

Treść podstawowego szkolenia:

 • Ważne aspekty przy zakładaniu sp. z o.o.

Podstawy:

 • najpopularniejsza forma prawna dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • partnerzy: osoby fizyczne i/lub osoby prawne
 • jednoosobowe i wieloosobowe
 • założenie możliwe i dozwolone dla dowolnego celu
 • odpowiedzialność ogranicza się w zasadzie do zasobności wspólników
 • wymóg rachunkowości § 238, ust 1, zdanie 1, kodeksy cywilnego
 • obowiązek podatkowy od osób prawnych (§ 1, ust. 1, nr 1, CIT A)
 • zobowiązanie podatkowe w biznesie (§ 2 ust. 1 i 2, TTA)
 • podatek obrotowy (§ 1 ustawy VAT)

Ustalenie warunków założenia spółki:

 • ustanowienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz porozumienie w sprawie statutu (umowa spółki)

Fazy ustanowień i odpowiednie zobowiązania:

 • umowa wstępna założycielska spółki
 • umowa wstępna spółki
 • umowa pełna spółki

Kapitał własny i wkłady na poczet kapitału własnego:

 • wkład gotówkowy
 • wkład rzeczowy

Statut (umowa spółki z o.o.):

 • przepisy bezwzględnie obowiązujące
 • uzgodnienia dobrowolne

Odpowiedzialność dyrektora zarządzającego sp. z o.o. i wspólników sp. z o.o.

 • odpowiedzialność dyrektora zarządzającego względem osób trzecich
 • przebicie odpowiedzialności sp. z o.o. na wspólników tj. dostęp do ich majątku osobistego

Szkolenie podstawowe: Prawne i podatkowo-prawne warunki ramowe

Treść podstawowego szkolenia:

 • prawne i podatkowo-prawne warunki ramowe dla inwestycji zagranicznych w Niemczech

Podstawy:

 • Oddział – filia
 • Założenie spółki

Przegląd typów spółek przy założeniu:

 • firmy pojedyncze (jednoosobowej)
 • spółka cywilna (s.c.)
 • spółka jawna (s.j)
 • spółka komandytowa (s.k.)
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • spółka akcyjna (S.A.)

Różnice między spółkami kapitałowymi i osobowymi:

 • partnerstwo
 • korporacja

Kroki prowadzące do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • zawarcie umowy spółki
 • powołanie dyrektora zarządzającego spółki
 • pozyskanie kapitału własnego i założenie konta bankowego
 • powołanie spółki i jej rejestracja w rejestrze handlowym

Zakup nieruchomości w Niemczech, najem lokalu dla prowadzenia działalności gospodarczej

Niemieckie prawo pracy:

 • ważne prawa w indywidualnym prawie pracy
 • istotne postanowienia w zakresie zbiorowego prawa pracy
 • rekrutacja ze wsparciem
 • zawarcie i treść umowy o pracę
 • rozwiązanie umowy o pracę

Zasady niemieckiego prawa ubezpieczeń społecznych:

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • opieka pielęgniarska
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
 • ubezpieczenia wypadkowe

Przegląd niemieckiego systemu podatkowego:

 • podatek dochodowy
 • podatku od osób prawnych
 • podatek obrotowy (od sprzedaży)
 • podatek od działalności gospodarczej
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Szkolenia podstawowe mogą być uzupełniane następującymi zagadnieniami:
 • Prawo podatkowe w Niemczech
 • Prawa do dystrybucji w Niemczech
 • Ustawy o odpowiedzialności za produkt w UE i Niemczech
 • Prawo konkurencji
Business English

Chcesz poprawić swoją znajomość języka angielskiego? Uważasz, najlepiej uczyć się języka od nauczycieli typu native speaker? Jeśli tak, oferujemy następujące rozwiązanie.

Możemy zapewnić nauczyciela typu native speaker i dopasowane na miarę Państwa potrzeb kursy w Państwa firmie. Personel podczas seminarium będzie komunikował się wyłącznie w języku angielskim, dzięki czemu w krótszym czasie nauczy się więcej.