Realizacja wybranych zadań

Faza 1:

 • preselekcja wspólników (przedsiębiorców)
 • doradztwo prawne i podatkowe
 • ustanowienie koncepcji sprzedaży
 • zarządzanie tymczasowe
 • programy wspierające
 • analiza konkurencji i analiza segmentów rynku
 • analiza kanałów dystrybucji
 • struktury marż
 • założenie spółki z o.o.

Faza 2:

 • dobór firm współpracujących (outsourcingowych) (doradcy podatkowi, prawnik, rewident gospodarczy)
 • kontakty z urzędami, sądami i organizacjami publicznymi, społecznymi
 • postępowania w sprawie wydania pozwoleń: patenty, wzory zdobnicze, wzory użytkowe, licencje i inne
 • preselekcja personelu, umowy o pracę, ubezpieczenia
 • wybór powierzchni użytkowych (pomieszczenia biurowe, powierzchnie magazynowe i postojowe)

Faza 3:

 • kwalifikacja potencjalnych partnerów sprzedażowych
 • bieżąca kontrola koncepcji sprzedaży
 • reklama – analiza mediów
 • planowanie mediów i budżetu dla mediów
 • pokazy produktów i prezentacje

Faza 4:

 • regularny controlling (porównanie stanów JEST / WINNO BYĆ)
 • analiza technicznego przebiegu funkcjonowania spółki i personelu specjalistycznego
 • postawienie nowych celów
 • kwalifikacja personelu zarządzającego i współpracowników
 • szkolenia