Usługa „Large”

pełna obsługa

Usługa ta kierowana jest do Klienta, który na rynku krajowym jest liderem w swoim segmencie, ale nie stworzył jeszcze działu eksportu – skoncentrowany był na rynku wewnętrznym. Usługobiorca ten nie ma doświadczenia w kontaktach z partnerem niemieckojęzycznym, ale chciałby mieć solidnego partnera handlowego. Potrzebuje wsparcia w nawiązaniu i podtrzymaniu relacji biznesowych.

Zakres oferty:

 • wdrożenie projektowe – poznanie firmy i produktów
 • wspólna akwizycja i generowanie Leads (potencjalnych klientów) dla zleceniodawcy
 • gwarancja zorganizowania 3 do 5 spotkań z potencjalnymi kontrahentami – około 50 spotkań w ciągu roku
 • wspólne spotkania – prezentacje, negocjacje – aż do podpisania umów
 • pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do wymagań rynku niemieckiego (wspólne dopracowanie poszczególnych elementów – strony internetowej, ogólnych warunków sprzedaży, oferty, cennika, broszur, dokumentacji technicznej – w biznesowym języku niemieckim, wsparcie w komunikacji)
 • odpowiedni dobór partnera niemieckiego do możliwości technicznych, finansowych strony polskiej
 • pozyskanie nowych kanałów sprzedaży (penetracja rynku)
 • innowacyjne pomysły na pozyskanie dalszych segmentów rynkowych
 • organizacja współpracy z kontrahentem niemieckim aż do podpisania umowy
 • możliwość sprawdzania wiarygodności kontrahenta niemieckiego
 • organizacja przyjazdów polskiej strony, rezerwacja hoteli, odbiór z lotniska, itd.

Koszty usługi:

 • miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe 
  + prowizja uznaniowa
  + koszty podróży

Czas trwania usługi:

 • czas nieokreślony

Dodatkowe informacje:

 • wszystkie dodatkowe koszty za zgodą zleceniodawcy
 • szczegółowy opis świadczeń w umowie o doradztwo