Podziękowanie za wsparcie rozwoju Izby Gospodarczej w Katowicach