Inne działania na rzecz Klienta

Pomoc w realizacji umów kupna-sprzedaży towarów i usług (eksport/import) oraz kontrole dostaw towarów i wykonania usług w Niemczech

 • wspólne pozyskanie klientów
 • sprawdzenie wiarygodności partnerów handlowych
 • opracowanie lub sprawdzenie umów do podpisania z kontrahentami

Organizacja współpracy z kontrahentami niemieckimi

 • organizacja serwisu
 • zapewnienie części zamiennych
 • realizacja gwarancji
 • szkolenia produktowe

Wybór niemieckich przedstawicieli handlowych i zawieranie z nimi umów

 • wyszukiwanie odpowiednich kandydatów na rynku ofert
 • zamieszczanie ogłoszeń o naborze kandydatów
 • selekcja i weryfikacja kandydatów
 • zatrudnienie i szkolenie przedstawicieli handlowych

Zakładanie w Niemczech niesamodzielnych filii – odpowiedzialność prawna i kwestie decyzyjne pozostają w gestii przedsiębiorstwa zagranicznego

 • załatwienie spraw formalnych
 • pomoc w wyborze lokalizacji
 • rejestracja filii
 • obsługa prawna i rachunkowa

Zakładanie oddziałów w Niemczech, niezależnych pod względem prawnym (samodzielna działalność gospodarcza)

 • załatwianie spraw formalnych
 • pomoc w wyborze lokalizacji
 • rejestracja oddziału
 • obsługa prawna i rachunkowa

Zakładanie spółek osobowych i kapitałowych w Niemczech

 • pomoc w znalezieniu partnerów
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów
 • rejestracja i pomoc w uzyskaniu wymaganych koncesji i pozwoleń
 • obsługa prawna i rachunkowa

Zakładanie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej i realizujących następujące potencjalne cele w Niemczech (przykładowo):

 • związek zakupowy
 • transfer technologii
 • związek wykorzystujący wspólny park maszynowy
 • konfekcjonowanie
 • związek windykacyjny
 • realizacja praw autorskich
 • wsparcie i pomoc w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych w Niemczech (pozwolenia i zgody publicznoprawne, np. przetargi)
 • pomoc w realizacji wszelkiego typu inwestycji
 • akwizycja prywatnych i publicznych środków pomocowych

Pozyskiwanie klientow w Niemczech