Usługa „Small”

wspomaganie eksportu

Usługa ta kierowana jest do Klienta pracującego już na rynku zachodnim, który: posiada dział eksportu, posługuje się językiem niemieckim, ma przygotowane materiały (foldery, stronę internetową) w języku niemieckim – sam może obsługiwać partnera niemieckojęzycznego. Klientowi temu brakuje jednak przygotowanych spotkań, bezpośrednich kontaktów z rynku.

Zakres oferty:

  • zainteresowanie potencjalnego klienta niemieckiego ofertą firmy polskiej
  • ustalenie grup docelowych
  • segmentacja produktów pod względem odbiorców
  • selekcja potencjalnych adresów
  • zaaranżowanie 6 do 12 spotkań przez cały okres trwania umowy z potencjalnymi klientami niemieckimi
  • spotkania i negocjacje prowadzone samodzielnie przez stronę polską

Koszty usługi:

  • miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
  • wykreowanie prezentacji firmy – odpłatne jednorazowo
  • wdrożenie projektowe – poznanie firmy i produktów – odpłatne jednorazowo

Czas trwania usługi:

  • 6 miesięcy

Gwarancja zwrotu pieniędzy – produkt „Small”

Zleceniodawca może otrzymać zwrot wpłaconego miesięcznego honorarium w wysokości 50% w przypadku nie dojścia do skutku, z przyczyn leżących po stronie EDI GmbH, minimum 6 spotkań w czasie trwania umowy. Warunkiem jest spełnienie przez Zleceniodawcę zaleceń Zleceniobiorcy.