Formularz kontaktowy

Zakres pomocy w zależności od potrzeb Twojej firmy:

pracuję już na rynku niemieckojęzycznym, brakuje mi jednak przygotowanych spotkań, bezpośrednich kontaktów z rynkumam rwane zamówienia z rynku niemieckojęzycznego, ale dysponuję wolną mocą produkcyjną, dlatego chcę zwiększyć wolumen sprzedażynie stworzyłem jeszcze działu eksportu, toteż potrzebuję wsparcia w nawiązaniu i podtrzymaniu relacji biznesowychpotrzebuję pomocy w realizacji umów kupna-sprzedaży towarów i usług (eksport/import) oraz w kontroli dostaw towarów i wykonania usług w Niemczechpotrzebuję pomocy w organizacji współpracy z kontrahentami niemieckimipotrzebuję pomocy w wyborze niemieckich przedstawicieli handlowych i w zawieraniu z nimi umówpotrzebuję pomocy w zakładaniu w Niemczech niesamodzielnych filiipotrzebuję pomocy w zakładaniu oddziałów w Niemczech, niezależnych pod względem prawnym (samodzielna działalność gospodarcza)potrzebuję pomocy w zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych w Niemczechpotrzebuję pomocy w zakładaniu stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczejpotrzebuję pomocy w zakupie spółki w Niemczech

Dane kontaktowe

EDI European Distribution Ideas GmbH

90763 Fürth, Marsweg 43

Biuro:

90402 Nürnberg, Karl-Grillenberger-Straße 3a

FAX

+49 (0) 911 59 85 207

polski